www.geo-inwent.pl

Firma GEO INWENT od 2007 roku świadczy swoim klientom profesjonalne usługi geodezyjne i kartograficzne w pełnym zakresie.

Nasza kadra składa się z absolwentów Politechniki Warszawskiej,

którzy w pracy wykorzystują nie tylko swoją wiedzę, ale też bogate doświadczenie gromadzone od 1999 roku. W swoim dorobku mamy udział w realizacji zarówno małych jak i dużych inwestycji.

Na co dzień współpracujemy z:
biurami projektów, firmami budowlanymi, deweloperami, spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, agencjami nieruchomości, architektami, urzędami, kancelariami prawnymi, przedsiębiorstwami, inwestorami indywidualnymi, innymi firmami geodezyjnymi.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, co pozwala nam stosować najnowsze i zarazem najszybsze techniki pomiarowe.

Wszelkie usługi wykonywane są fachowo, rzetelnie, a także terminowo i wszystko to w przystępnych cenach. Indywidualne podejście do każdego klienta są gwarancją sukcesu i obopólnej satysfakcji.

Oferta w szczególności kierowana jest do klientów z terenu Ząbek i powiatów ościennych. firma uczestniczy w akcji "zniżka za dowód" oferując mieszkańcom Ząbek 10% zniżki na swoje usługi.

Usługi

Wykonujemy następujące usługi geodezyjno – kartograficzne:
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych (zaktualizowane)
 • mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów opiniodawczych
 • mapy numeryczne
 • opracowania geodezyjne do uzgodnienia w ZUDP
 • tyczenia tras dróg, sieci podziemnych, przyłączy
 • tyczenia budynków, osi konstrukcyjnych
 • wytyczanie reperów roboczych
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze dróg
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy urządzeń podziemnych
 • pomiary kontrolne elementów konstrukcyjnych z graficznym przedstawieniem wyników (słupy, kotwienie, pionowość, itd.)
 • pomiary powierzchni użytkowych obiektów
 • pomiary niwelacyjne tras – sporządzanie profili podłużnych i poprzecznych dróg, rowów melioracyjnych, uzbrojenia terenu
 • pomiary objętości mas ziemi, wykopów
 • podziały nieruchomości (mapy z projektowanym podziałem)
 • wznowienia granic nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • mapy do celów sądowych (zasiedzenia, roszczenia, inne)
 • sporządzanie wykazów zmian gruntowych (ujawnienie rzeczywistego stanu prawnego)
 • badania ksiąg wieczystych
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
 • geodezyjne opracowanie linii rozgraniczających ulic
 • pomiary powierzchni upraw, użytków
 • mapy do planu zalesienia
 • skanowanie, kalibracja, archiwizacja map
 • wektoryzacja map
 • inne prace nietypowe
 • Biuro

  www.geo-inwent.pl

  Biuro

  03-310 Warszawa
  ul. Staniewicka 1 lok. 19

  tel: 0 607 332 645

  e-mail: geodeta@geo-inwent.pl

  Siedziba

  www.geo-inwent.pl

  Siedziba

  05-091 Ząbki
  ul. Szwoleżerów 130/28
  woj. mazowieckie

  tel: 0 607 332 645

  e-mail: geodeta@geo-inwent.pl

  geo-inwent.pl geodeta Ząbki, firma geodezyjna Ząbki, usługi geodezyjne Ząbki, podział działki Ząbki, tyczenie budynku Ząbki, pomiary geodezyjne Ząbki, mapa do projektu Ząbki, inwentaryzacja budynku Ząbki, zniżka za dowód - Ząbki, Warszawa