Witamy

Geo-Inwent

O NAS

Nasze biuro już od 2007 roku świadczy swoim klientom profesjonalne usługi geodezyjne i kartograficzne w pełnym zakresie. Nasza kadra składa się z absolwentów Politechniki Warszawskiej, którzy w pracy wykorzystują nie tylko swoją wiedzę, ale też bogate doświadczenie. W swoim dorobku mamy udział w realizacji zarówno małych jak i dużych inwestycji. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, co pozwala nam stosować najnowsze i zarazem najszybsze techniki pomiarowe. Wszelkie usługi wykonywane są fachowo, rzetelnie, a także terminowo i wszystko to w przystępnych cenach. Indywidualne podejście do każdego klienta są gwarancją sukcesu i obopólnej satysfakcji. Oferta w szczególności kierowana jest do klientów z terenu Warszawy i powiatów ościennych.

USŁUGI

MAPY

- mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych i opiniodawczych

- mapy do celów sądowych (zasiedzenia, roszczenia, inne)

- mapy numeryczne

- mapy do planu zalesienia

- skanowanie, kalibracja, archiwizacja map

- wektoryzacja map

POMIARY

- pomiary kontrolne elementów konstrukcyjnych

- pomiary powierzchni użytkowych obiektów, upraw i użytków

- pomiary niwelacyjne tras

- pomiary objętości mas ziemi i wykopów,

- inwentaryzacje powykonawcze budynków i dróg

- inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy

INNE

- tyczenia tras, dróg, sieci podziemnych, przyłączy i budynków

- wytyczanie reperów roboczych

- geodezyjne opracowanie linii rozgraniczających ulic

- sporządzanie profili podłużnych i poprzecznych dróg, rowów melioracyjnych, uzbrojenia terenu

- rozgranmiczenia i podziały granic nieruchomości

- inne prace nietypowe

GALERIA

KONTAKT